Partners

De campagne Ongewoon Gewoon is een initiatief van Stichting Vrienden van SAMAH. Deze stichting zet zich in voor de belangen van alleenstaande asielzoekers in de leeftijd van 15-25 jaar en wil hun positie in de samenleving versterken. De stichting is opgezet door oud-medewerkers en jongeren van de landelijke belangenorganisatie voor jonge asielzoekers, SAMAH.  De stichting heeft veel vrienden die een actieve en vrijwillige bijdrage leveren aan de doelstellingen van de stichting: asielzoekers, vluchtelingen, hulpverleners, onderwijzers, studenten, jongerenwerkers, theatermakers, politici en andere betrokken burgers. Zij weten in hun werk en leven het ongewone uit het gewone te halen en kansen te creëren voor jongeren om mee te doen in de samenleving en zichzelf te kunnen ontwikkelen.

De campagne Ongewoon Gewoon wordt mede mogelijk gemaakt door:

Linda Maria Birbeck, fotografe

Rotary N8W8

SIC Amstelveen

Wervelt & Zindert Internet Solutions

Leo de Later, Corp TV en De Later Communicatie

Family & Charity Office – Insinger de Beaufort Bank

Kunsthandel P. de Boer BV

Stichting Kinderpostzegels Nederland